hallbarhetsakademin

Hållbara bränslen – Ladda ner vår guide

Det finns många skäl till att se över de bränslen ni använder. Hållbarhetsarbetet är självklart ett, men även möjligheten att planera och dimensionera bränsleanvändningen och fordonens andrahandsvärde kan vara skäl att göra nya val när det där dags att förnya bilar, lastbilar och bussar. Kraven på vad som betraktas som miljöfordon ändras i snabb takt …

Hållbara bränslen – Ladda ner vår guide Läs mer »

Kraftig ökning av antalet sålda elbilar 2021

Antalet sålda elbilar har vida överstigit förväntningarna Regeringen hade när de tog beslut om klimatbonusen för fordon med låga utsläpp för 2021. Ansökningarna om bonusutbetalningar översteg vida beslutade belopp och i augusti stoppades utbetalningarna. I går annonserade regeringen därför att de i höständringsbudgeten föreslår ett tillskott på ytterligare 1,9 miljarder för att de som köpt …

Kraftig ökning av antalet sålda elbilar 2021 Läs mer »

Reduktionsplikten utökas

Reduktionsplikten utökas och från 1 augusti 2021 ska inblandningen i bensin vara minst 6 %, i diesel 26 % och flygfotogen 0,8 %. Reduktionsplikten innebär att drivmedelsleverantörer behöver minska utsläppen av växthusgaser från sina drivmedel genom att blanda in en del fossilfria produkter i drivmedlet. Reduktionsplikten är ett offentligt styrmedel som syftar till att långsiktigt …

Reduktionsplikten utökas Läs mer »

Sex steg till en jämställd arbetsplats

1.     En jämn fördelning av makt och inflytande Säkerställ att karriärmöjligheter, ledningsgrupp och styrelse är jämställda. Det räcker inte med att numerären ser bra ut – det handlar mycket om kultur. Lyssnar alla på alla? Får alla samma bemötande? Hanteras mäns och kvinnors idéer och förslag likvärdigt? Är det kompetens och inte kön som avgör? Med …

Sex steg till en jämställd arbetsplats Läs mer »

Att locka kvinnor allt viktigare för företags konkurrenskraft

I kampen om talangerna blir det allt viktigare för företag och organisationer att attrahera kvinnor. Enligt SKR – Sveriges Kommuner och Regioner – behöver det offentliga rekrytera ca 500 000 nya medarbetare för att hantera naturliga avgångar fram till 2026. Under samma period tillträder ca 540 000 unga arbetsmarknaden. Kampen om arbetskraften kommer därmed bli hård. Bland …

Att locka kvinnor allt viktigare för företags konkurrenskraft Läs mer »

Studie om affärsdriven hållbarhet

Just nu pågår en studie kring affärsmässig hållbarhet som riktar sig till svenska små och medelstora företag. Studien sker inom ramen för en MBA uppsats på Stockholm Business School.  Studien handlar om hur företag ser på hållbarhetsarbete ur ett affärsmässigt perspektiv. Den handlar om ekonomisk hållbarhet såväl som social och ekologisk hållbarhet. Den syftar till …

Studie om affärsdriven hållbarhet Läs mer »

Väntelista

Just nu pågår en onlineutbildning för företag som vill ta fram en hållbarhetsstrategi som bidrar till ökad lönsamhet, attraktivitet och konkurrenskraft. Vill du ha ett meddelande när det går att anmäla sig till nästa utbildning? Anmäl dig till vår väntelista så får du veta så fort anmälan öppnat igen.