Kraftig ökning av antalet sålda elbilar 2021

Antalet sålda elbilar har vida överstigit förväntningarna Regeringen hade när de tog beslut om klimatbonusen för fordon med låga utsläpp för 2021. Ansökningarna om bonusutbetalningar översteg vida beslutade belopp och i augusti stoppades utbetalningarna. I går annonserade regeringen därför att de i höständringsbudgeten föreslår ett tillskott på ytterligare 1,9 miljarder för att de som köpt eller planerar att köpa en miljöbil i år ska få ta del av bonusen.

− Försäljningen av elbilar har dubblerats flera gånger om sedan bonus-malus infördes, och regeringen vill fortsätta gynna den utvecklingen. Nu ser vi till att de som vill göra en god sak för miljön också kan få den klimatbonus de förväntade sig när de köpte en klimatbonusbil, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Regeringen tar också bort de begränsningar som funnits för företag att ta del av bonusen, men inför ett tak som gör att bonusen för bilar med ett nypris över 700 000 kronor försvinner.

Regeringen flaggar också för att bonusmalus-systemet kontinuerligt behöver ses över för att fungera som det verktyg för miljöstyrning som det är tänkt och att ekonomin ska gå ihop. Det innebär att Regeringen nu föreslår en skärpning av utsläppskraven både för att få klimatbonus och för när den förhöjda fordonsskatten ska tas ut.

Föreslagna förändringar:
550 miljoner anslås till klimatbonusar för 2022. För att finansiera de ökade bonusarna föreslås en sänkning av utsläppsgränsen för när fordonsskatten blir högre från 90 g koldioxid per km till 75 gram. Förändringen bedöms kunna träda i kraft i juni 2022. Utsläppskraven för de fordon som är berättigade bonus kommer också stegvis att höjas.

2021 var gränsen för att få klimatbonus 60 g/km, vilket sänks till 50g/km 2022 och 30 g/km 2023. Dessa förändringar väntas träda i kraft 1 januari 2022.

Fakta bonusmalus-systemet:
Den 1 juli 2018 infördes det s.k. bonusmalus-systemet. Systemet innebär att köp av nya lätta fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus, medan sådana fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt (malus) under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *