Om oss

Vi  brinner för att skapa långsiktigt och hållbart värde för våra kunder – företag som ert. Tillsammans kan vi utveckla hållbara lösningar som säkerställer er långsiktiga affärsmässiga framgång såväl som ert bidrag till en hållbar utveckling.

För oss handlar hållbarhet om ekologi såväl som ekonomisk och social hållbarhet. Vår erfarenhet är att när de tre hållbarhetsperspektiven samspelar och integreras uppstår de stora vinsterna för både verksamheten och för omvärlden. Vi kan därför hjälpa er att utveckla ett eller flera hållbarhetsperspektiv.

Vi har utifrån erfarenhet, framgångsrik praktik och forskning, utarbetat system och verktyg för hållbarhetsarbete som skapar affärsnytta. Vi utgår bland annat från FSSD – Framework for Strategic Sustainable Development. Det är ett strategiskt verktyg som kan användas självständigt eller tillsammans med andra verktyg som behövs för att utveckla hållbarhet i företag, organisationer eller i samhället. Det kan användas på strategisk, såväl som operativ nivå.

VD:n har ordet

Jag har mött många företagare som gärna vill bidra till en mer hållbar värld, men som inte riktigt ser hur det skulle gå till i deras företag, kanske inte har tiden eller är rädda att det ska kosta pengar de inte har. Samtidigt är hållbarhet här för att stanna och de stora förändringarna av utsläpp ska, utifrån de svenska miljömålen, ske just i företag. Framförallt inom transportsektorn, jordbruket, industrin och entreprenadbranschen.  Krav ställs också på leverantörer inom de globala värdekedjorna. Det gör att alla företag behöver ta sig an hållbarhetsarbetet, på ett eller annat sätt. 

Vi vet att bästa affärsnyttan – på alla sätt – uppstår när hållbarhetsarbetet initieras av företaget baserat på interna drivkrafter – inte externa. Därför rekommenderar vi att ni satsar på ert hållbarhetsarbete på eget initiativ – inte när det krävs av er på grund av krav från andra.

Demografin gör också att konkurrensen om arbetskraften kommer att bli allt hårdare. Undersökningar visar att för unga talanger är hållbarhet en hygienfaktor och för befintliga medarbetare ökar hållbarhetsarbetet stoltheten och engagemanget i företaget. Förmågan att behålla och attrahera medarbetare och produktiviteten påverkas därför också av verksamhetens hållbarhetsarbete. 

Hållbarhet handlar inte bara om miljö eller klimat, utan även om sociala frågor –  internt och externt – och att få ekonomin att gå ihop, på kort och lång sikt. Genom att arbeta strategiskt med de tre hållbarhetsdimensionerna parallellt skapas bästa förutsättningar att öka företagets attraktivitet, konkurrenskraft och lönsamhet – samtidigt som företaget bidrar till en hållbar utveckling. 

Hållbarhet är, på samma sätt som digitalisering och globalisering, ett område som berör alla företag. Nya företag kommer att uppstå och andra att försvinna på grund av hållbarhetsfrågorna. Affärsmöjligheterna är samtidigt många och genom att arbeta strategisk med hållbarhet kan företaget framtidssäkras samtidigt som det bidrar till en hållbar utveckling. 

Jag startade Hållbarhetsakademin för att jag brinner för företagande och för en hållbar utveckling. Jag vill att företag och organisationer som inte kan, hinner med eller upplever att de har råd, ska kunna få stöd och hjälp i sitt hållbarhetsarbete, utan att det blir byråkratiskt, tar onödig tid eller kostar skjortan. Sverige behöver både framgångsrika företag och en hållbar utveckling. Vi ser till att det går hand i hand. 

Kristina Athlei
VD och grundare

PS. Jag bloggar också på https://affarsdrivenhallbarhetsutveckling.se/  där kan du få tips om hur andra företag gör, vad som är på gång och vilka aktörer som påverkar ert hållbarhetsarbete.  Länk

Vad säger våra kunder?

Proffsigt, genomarbetat, högkvalitativt och kompetent. Vi vill varmt rekommendera Hållbarhetsakademin.
Marit Mossberg
Ordförande EFS Missionsförsamling

Positivt, professionellt, kunnigt och kostnadseffektivt. Vi rekommenderar verkligen Hållbarhetsakademin till alla företag som vill arbeta med hållbarhet.

Jarko Piironen
Vice VD Khao Tip Thai AB
Oavsett storlek på ert företag så ger Hållbarhetsakademin med sin breda kompetens och goda analysförmåga just ert företag vägledning och guidning i hur ni ska uppnå era mål, drömmar och visioner! De har alltid tagit sig tid och förklarat, tydligt, tålmodigt och pedagogiskt, så att jag i min egen takt har kunnat smälta, förstå och äga processen. Vårt arbete tillsammans ger mig som företagare en trygghet, någon att fråga om råd, att hålla i handen och ta stöd i när det blåser eller känns ovisst. För mig och mitt företagande har Hållbarhetakademins hjälp varit ovärderlig.
Jenny Sjöberg
VD YogaJenny
close

Låt oss hålla kontakten

Håll dig uppdaterad på hållbarhetsområdet, få värdefulla tips, nyheter och specialerbjudanden direkt i din inkorg.

Nyhetsbrevet kommer ut varannan vecka. Din e-postadress är trygg, vi delar inte med oss till andra. Du kan när som helst sluta prenumerera.
Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy på: http://www.hallbarhetsakademin.com/integritetspolicy för mer info.