Uncategorized

Lyckas i konkurrensen om talangerna

Den demografiska utvecklingen i Sverige gör att bristen på arbetskraft är en av de största utmaningarna för både offentlig sektor och för näringslivet de kommande tio åren.  Under de kommande tio åren ökar befolkningen med 4,9 procent totalt. Det är en väsentligt långsammare ökningstakt än de senaste tio åren då ökningen var drygt 10 procent. …

Lyckas i konkurrensen om talangerna Läs mer »

Så ska utsläppen minska

Det finns en bred enighet i riksdagen om de svenska utsläppsmålen. 2045 ska Sverige ha netto-noll utsläpp.  Ett sätt att kunna jämföra olika växthusgaser är att räkna om dem i så kallade koldioxidekvivalenter.  Koldioxidekvivalenter tar hänsyn till olika växthusgasers förmåga att bidra till växthuseffekten och räknar om detta i vad det hade motsvarat i koldioxid. De svenska nettoutsläppen (utländsk påverkan inte …

Så ska utsläppen minska Läs mer »

Resan mot ett fossilfritt SVerige

Som en del av vårt engagemang i Fossilfritt Sverige sprider vi dels vårt hållbarhetsarbete och dels de strategier och färdplaner som initiativet arbetar med. Fossilfritt Sverige är ett nationellt initiativ som samlar offentliga och privata aktörer som tillsammans sätter mål att bli fossilfria.  I filmen nedan kan du se hur resan mot ett fossilfritt Sverige är …

Resan mot ett fossilfritt SVerige Läs mer »

Fossilfritt Sverige

Det är med stolthet och tillförsikt Hållbarhetsakademin har ställt sig bakom Fossilfritt Sveriges deklaration i syfte att nå målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Initiativet arbetar för att öka takten i klimatomställningen och att bygga en stark industri, skapa fler jobb och exportmöjligheter genom att bli fossilfria. Läs mer om …

Fossilfritt Sverige Läs mer »

Online

Vågar vi verkligen kommunicera vårt hållbarhetsarbete?

Risken att beskyllas för Green washing, kritik för att arbetet inte är tillräckligt eller att drabbas av motstånd och tråkiga kommentarer i sociala medier gör att många företag är försiktiga med att kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Den norske forskaren Per Espen Stoknes har forskat på vilka barriärer som finns för en effektiv klimatkommunikation som företag och …

Vågar vi verkligen kommunicera vårt hållbarhetsarbete? Läs mer »

Förenklad kalkyl

I år är det 30 år sedan FN:s Earth Summit arrangerades i Rio de Janeiro. Då antogs United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) eller kort och gott klimatkonventionen. Sedan dess har över 50 % av alla mänskligt förorsakade utsläppen av koldioxid skett. De övriga, knappa 50 %, tog oss ca 235 år, från …

Förenklad kalkyl Läs mer »