Att locka kvinnor allt viktigare för företags konkurrenskraft

I kampen om talangerna blir det allt viktigare för företag och
organisationer att attrahera kvinnor. Enligt SKR – Sveriges
Kommuner och Regioner – behöver det offentliga rekrytera
ca 500 000 nya medarbetare för att hantera naturliga avgångar
fram till 2026. Under samma period tillträder ca 540 000 unga
arbetsmarknaden. Kampen om arbetskraften kommer därmed
bli hård. Bland landets 2 752 551 invånare med eftergymnasial utbildning
i åldrarna 16-74 är 55,6 procent kvinnor. Det visar senaste
statistiken från SCB. Ju yngre grupp desto större andel kvinnor.
I den yngsta gruppen är andelen kvinnor med mer än tre års
eftergymnasial utbildning över 62 procent samtidigt som kvinnorna
utgör 57,5 procent av samtliga som väljer en eftergymnasial utbildning.
I gruppen med som högst tre års eftergymnasial utbildning är
skillnaden mindre, 51,4 procent är kvinnor och 48,5 procent är män.

 

 

Sedan högskolereformen 1977 har de kvinnliga studenterna
varit i majoritet på landets universitet och högskolor. En allt
större andel av befolkningen väljer också att studera vidare
efter gymnasiet. Kvinnorna tenderar att läsa längre
utbildningar än männen och det är bara inom områdena
”naturvetenskap, matematik och data” samt ”teknik och
tillverkning” som männen fortfarande är i majoritet, men även
det håller på att ändras. Andelen kvinnor på dessa utbildningar
blir högre för varje år, samtidigt som andelen män inte ökar på
övriga utbildningsinriktningar. I den yngsta åldersgruppen utgör
kvinnorna 47 procent respektive 35 procent av studenterna som
läser mer än tre eftergymnasiala år på de naturvetenskapliga och
tekniska utbildningarna. Störst andel är kvinnorna på utbildningar
inom pedagogik och medicin där ca 82 procent av studenterna är
kvinnor. Bland de forskarutbildade är den totala andelen män (16-74 år)
fortfarande högre (58,6 procent), men även när det gäller
forskarutbildning ökar andelen kvinnor snabbt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *