Hållbarhet är affärsidén

Hållbarhet är affärsidén

Vår affärsidé är: Att hjälpa företag att skapa en hållbar utveckling.

Hållbarhetsvision

Vår vision är att möjliggöra för fler företag och organisationer att utveckla ett hållbart företagande. Vår mission är att bidra till ett hållbart samhälle genom att ge våra kunder kunskap, stöd och verktyg för att bli ännu mer proaktiva, innovativa och entreprenöriella och se sociala, ekologiska och affärsmässiga möjligheter med en hållbar utveckling.

Hållbarhetspolicy

Hushålla med resurser och skydda miljön
Vi arbetar med att hushålla med våra resurser genom
att systematiskt och genom ständiga förbättringar utveckla cirkulära lösningar, minska vår energianvändning och återanvända, återbruka och återvinna. Vi skyddar vår miljö genom att successivt minimera föroreningar och utsläpp till mark, vatten och luft. Vi väljer bästa möjliga produkter, material och tjänster ur de tre hållbarhetsperspektiven.

Föregå med gott exempel
Vi vill vara ett gott exempel och säkerställer att vi arbetar proaktivt för att leva upp till lagstiftning, krav och nationella hållbarhetsmål. Vi visar genom vår kärnverksamhet, våra lokaler och vårt beteende föredöme och inspirerar andra.

Information och påverkan
Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete på vår hemsida, på sociala medier och vi påverkar våra leverantörer, kunder och kollegor till en mer hållbar livsstil och mer hållbara företag. 

Hållbarhetsmål

Hållbarhetsakademin ska 2035:

  • ha netto-noll utsläpp av växthusgaser,
  • ha minskat energianvändningen med 50 procent per medarbetare, jämfört med 2021,
  • vara cirkulärt avseende inventarier,
  • vara socialt hållbar ur alla aspekter,
  • ställa samma hållbarhetskrav på leverantörer och partners som oss själva,
  • inspirera kunder till höga hållbarhetsambitioner samt
  • investera 25 % av vinsten i hållbara projekt.

 

Hållbarhetsakademin ska vara fossilfritt 2022

  • Hållbarhetsakademin ska vara fossilfritt avseende uppvärmning och bränsle 2022. Det gäller såväl egna resor och transporter som inrikes transporter som anlitas av annat företag. 
  • Hållbarhetsakademin använder fossilfria produkter och fasar successivt ut produkter med fossil plast.
Vill du läsa mer:

Fossilfritt Sverige

Vi har ställt oss bakom Fossilfritt Sveriges deklaration och vill genom vårt hållbarhetsarbete bidra till att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Se mer. Vi har också antagit Transportutmaningen och Tjänstebilsutmaningen. 

Läs mer om Fossilfritt Sverige.

Vi gillar ordet hållbar. Vi vill nämligen att hållbarhetsarbetet ska ägas av kunderna själva, att de ska ha utvecklingen i sin hand och att den ska vara just håll-bar. Den ska också gå att hålla i. Över tid. Det kräver vision och strategi, fokus och prioriteringar. Hållbarhet är ett mål, men också ett sätt att resa. Resultatet blir hållbart, för företag, människor och omvärlden. Affärsnyttorna kommer på köpet.

Låt oss hålla kontakten

Håll dig uppdaterad på hållbarhetsområdet, få värdefulla tips, nyheter och specialerbjudanden direkt i din inkorg.

Nyhetsbrevet kommer ut varannan vecka. Din e-postadress är trygg, vi delar inte med oss till andra. Du kan när som helst sluta prenumerera.
Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy på: http://www.hallbarhetsakademin.com/integritetspolicy för mer info.