Fler transporter med tåg

Att frakta gods på tåg är billigare än flyg, snabbare än båt och miljövänligare än lastbil. Tågfrakt har ca 94 % mindre koldioxidutsläpp jämfört med vägtransporter. En övergång till tåg för de långväga transporterna vore därför en stor klimatvinst. Men det är trångt på rälsen och många företag vittnar om att det därför är svårt att få till godstransporter på järnvägen i praktiken. Även infrastrukturministern håller med:

– Det är trångt på spåren, det finns inte plats för mer smart järnvägstrafik, säger Tomas Eneroth.

Banavgifterna, den avgift som Trafikverket tar ut för nyttjandet av rälsen, har sänkts det senaste året, framförallt med anledning av Coronapandemin. Nu föreslår regeringen ytterligare en sänkning då även järnvägsoperatörerna påverkats negativt av pandemin. EU har skapat en möjlighet för medlemsstaterna genom att tillåta att infrastrukturförvaltarna sätter ner banavgifterna, med anledning av pandemin, vilket regeringen vill utnyttja. I höständringsbudgeten för 2021 föreslår regeringen därför att 1 370 miljoner kronor tillförs för att möjliggöra en nedsättning av banavgifterna. Skälet är att göra det billigare för transportföretagen som kör på järnvägen, enligt ministern.

Regeringen säger i sin nationella godstransportstrategi att de vill skapa ett effektivt kapacitetsstarkt och hållbart godstransportsystem. Och visst görs det satsningar på tåget och rälsen.

− Just nu gör regeringen rekordstora satsningar i infrastruktur för att ställa om transportsektorn. Nu fortsätter vi det arbetet i budgeten för 2022 genom ytterligare satsningar på investeringar i järnvägen, på att stärka sjöfarten och på att flytta mer gods från väg till järnväg och sjöfart. Det här skapar jobb i hela landet och bidrar till att Sverige blir världens första fossilfria välfärdsland, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth

Men för att nå regeringens mål där en god tillgänglighet, genom ett pålitligt, robust och långsiktigt hållbart transportsystem, är en förutsättning för att människor och näringsliv ska kunna leva och verka i hela landet, krävs det satsningar på ny järnväg.

I budgetpropositionen för 2021 förstärkte regeringen underhåll av vägar och järnvägar. Järnvägunderhållet utökades med 500 miljoner kronor per år under perioden 2021–2023. I går meddelade regeringen att de kommer att stärka den statliga transportinfrastrukturen ytterligare genom att öka anslaget till underhåll av järnvägar med ytterligare 1000 miljoner kronor under 2022. Detta är satsningar som behövs och som varit efterfrågade under lång tid.

Utöver att förbättra standarden och stärka tillgängligheten främjar åtgärderna också sysselsättning i företag inom till exempel bygg- och anläggningssektorn, maskinentreprenörer och leverantörer i hela landet, enligt ministern.

Men nya järnvägar då? Nej, utöver att underhålla infrastrukturen, nöjer sig regeringen med att optimera den befintliga infrastrukturens användning. Regeringen satsar föreslår därför 500 miljoner kronor på trimnings- och miljöåtgärder under 2022. Praktiska förutsättningar att verkligen flytta gods från lastbil till järnväg, det får företagen vänta på.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *