Frigör potentialen

Upptäck potentialen, innovationskraften och affärsnyttorna med hållbarhetsarbetet, samtidigt som ni bidrar till en bättre värld. Flera av de företag som är världsledande idag, fanns inte för femton år sedan. De är skapade och utvecklade av människor som varit lyhörda för förändring, sett möjligheter och varit först ut. Människor med förmåga att se utvecklingspotential, mod att gå före och en vilja att förändra.

Oavsett om ni vill att hållbarhetsarbetet ska leda till ökad affärsnytta, som lönsamhet, konkurrenskraft och attraktivitet eller om ni bara är nyfikna på hur ni kan bli mer hållbara, hjälper vi er på vägen så att ni lyckas.
Vi stödjer er via handledning, utbildningar, konsultinsatser och verktyg - hos er eller online.
Tillsammans hittar vi en lösning som passar just er.

Hjälp på vägen

Tillsammans utvecklar vi ett hållbarhetsarbete som bidrar till affärsnytta för er. Vi kan bidra med punktinsatser, handledning på vägen eller mer omfattande konsultinsatser - helt anpassade efter era behov.

Utbildningar

Vi erbjuder praktiska "steg för steg utbildningar" som skapar nytta direkt i er verksamhet - vi genomför anpassade utbildningar på plats hos er, grupputbildningar och utbildningar online som du läser när det passar dig.

Mallar och verktyg

Vi ger er praktiska och konkreta verktyg och mallar som guidar er genom arbetet. Det gör det lätt att genomföra förändringar eller att utveckla det arbete ni redan har, utan tidigare erfarenhet eller kunskap.

Våra mest populära onlineutbildningar

Är det dags att ta tag i hållbarhetsarbetet? Anmäl dig till någon av våra online-utbildningar. Genom konkreta föreläsningar, handledningar och mallar du kan använda direkt i ditt företag, tar de dig, steg för steg mot målet. Du läser dem när det passar dig och du har tillgång till materialet ett helt år.

Din utbildning

Utveckla en hållbarhetsstrategi som driver affärerna

Utveckla ett långsiktigt och skalbart hållbarhetsarbete som både leder till ett hållbarhetsarbete i linje med internationella och nationella mål och som bidrar till företagets attraktivitet, konkurrenskraft och lönsamhet.
Din utbildning
office, startup, business-594132.jpg

Miljöledning för enmansföretag

Utbildningen hjälper dig att steg för steg utveckla ett hållbarhetsarbete anpassat efter en- och fåmansföretagets förutsättningar och behov.
Din utbildning

Kom igång med miljöledning

Miljöledning handlar om hur organisationer sätter mål, planerar, styr, leder, genomför och följer upp sitt miljöarbete. Ingen kan ert företag bättre än ni själva. Genom vår steg för steg utbildning kan ni ta kontrollen och utveckla ett miljöledningsarbete utifrån just era förutsättningar.
Din utbildning

Vässa jämställdhetsarbetet

I konkurrensen om talangerna blir det allt viktigare med en arbetsplats och en kultur som lockar både kvinnor och män. Genom ett strategiskt jämställdhetsarbete kan ni utveckla er attraktivitet och stå starkare i konkurrensen.
Din utbildning
laptop, mockup, graphics tablet-2838921.jpg

Hållbart företag från grunden

Drömmer du om att starta eget företag? Vill du styra din tid själv, bli din egen chef, utveckla ditt intresse eller förverkliga en dröm? Oavsett bransch eller inriktning får du steg för steg verktyg för att skapa ett hållbart framgångsrikt företag.
Free

Kickstarta företagsdrömmen

Gör verklighet av företagsdrömmen, kickstarta ditt företag i höst. Gratisutbildning 22-26/8 2022

Utveckla ert arbete med våra företagsanpassade utbildningar och insatser

Ni har en suverän kunskap om er bransch, era villkor och ert företag. Vi kan bidra med kunskaper om hur hållbarhetsarbete kan bedrivas på ett effektivt sätt och hur det kan leda till ökad konkurrenskraft, lönsamhet och attraktivitet för talanger, såväl som en hållbar utveckling. Genom ett proaktivt hållbarhetsarbete ger du både dig och ditt företag förutsättningar att lyckas.

Genom utbildningar som steg för steg visar dig hur du gör kan du direkt använda kunskaperna i vardagen. Du får mallar, tips på upplägg och om du vill, personlig handledning i processen. Med rätt hjälp, behöver det inte vara svårt.

Ett integrerat hållbarhetsarbete leder, rätt utformat, till affärsnyttor som ökad konkurrenskraft, lönsamhet och ökad attraktivitet för talanger. Genom att integrera hållbarhet i affärsidén eller låta hållbarhet bli affärsidén kan ni framtidssäkra ert företag. 

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet kan, rätt utformade, samspela för att driva affärsnyttor och stärka varandra. Säkerställ att ni har förutsättningarna på plats för ett hållbarhetsarbete som skapar långsiktiga affärsnyttor.

ISO, EMAS, GRI, SDG, OECD toolbox, med flera, verktygen är många och ofta komplicerade. Men vilka behöver du egentligen? Och vilka kan bidra till affärsnytta hos just er? Vi hjälper att identifiera de verktyg som just ni kan ha nytta av för att utveckla och kommunicera ert hållbarhetsarbete. 

Vi utbildar och stödjer företag inom bland annat:

Varför satsa på hållbarhetsarbetet?

"Hållbarhet är något som påverkar alla de företag vi är engagerade i. Det och digitaliseringen och AI är något som alla företag måste förhålla sig till. Det går inte att vara konkurrenskraftig utan att tänka på hållbarhet."
Peter Wallenberg
I SvD Näringsliv 2018-01-30
"Vi står inför en massiv omställning mot en fossilfri värld. Om Parisavtalet följs, och det får vi verkligen hoppas, kommer enorma marknader för klimatsnåla produkter och tjänster att uppstå. Länder och kommuner som går före kommer att stå väl rustade i framtiden och företag som utvecklar den nya tekniken att skörda exportframgångar."
Lars Zetterberg
IVL Svenska Miljöinstitutet
"Vi ska ställa om vår verksamhet så att våra produkter och processer är koldioxidfria 2045. Tillsammans med kunder och leverantörer ska vi göra en ansvarsfull och affärsetisk omställning med minskad miljöpåverkan. Det skapar en hållbar samhällsomvandling och stärker vår konkurrenskraft. Vår vision är att lämna vidare en hållbar framtid till kommande generationer. "
Jan Moström
VD LKAB
“Vår klimatplan på Volvo Cars är bland de mest ambitiösa i hela bilindustrin. Det är helt enkelt nödvändigt att vi börjar tillämpa en cirkulär ekonomi för att nå dessa mål. För att kunna göra det måste vi tänka nytt och ompröva allt vi gör. Hållbarhet ska vara en del av hur vi tänker och arbetar som företag. Hållbarhet ska vara lika viktigt som säkerhet alltid har varit för oss historiskt.”
Anders Kärrberg
Global hållbarhetschef Volvo Cars

Låt oss hålla kontakten

Håll dig uppdaterad på hållbarhetsområdet, få värdefulla tips, nyheter och specialerbjudanden direkt i din inkorg.

Nyhetsbrevet kommer ut varannan vecka. Din e-postadress är trygg, vi delar inte med oss till andra. Du kan när som helst sluta prenumerera.
Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy på: http://www.hallbarhetsakademin.com/integritetspolicy för mer info.