Reduktionsplikten utökas

Reduktionsplikten utökas och från 1 augusti 2021 ska inblandningen i bensin vara minst 6 %, i diesel 26 % och flygfotogen 0,8 %. Reduktionsplikten innebär att drivmedelsleverantörer behöver minska utsläppen av växthusgaser från sina drivmedel genom att blanda in en del fossilfria produkter i drivmedlet. Reduktionsplikten är ett offentligt styrmedel som syftar till att långsiktigt sänka utsläppen på ett sätt som gör att Sverige når målen för utsläppsminskning till år 2030.  Inblandningen av biodrivmedel har skett sedan 2018 och regleras av Lag 2017:1201 och förordning 2018:195.

 

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *