Lyckas i konkurrensen om talangerna

Den demografiska utvecklingen i Sverige gör att bristen på arbetskraft är en av de största utmaningarna för både offentlig sektor och för näringslivet de kommande tio åren. 

Under de kommande tio åren ökar befolkningen med 4,9 procent totalt. Det är en väsentligt långsammare ökningstakt än de senaste tio åren då ökningen var drygt 10 procent. Den största ökningen sker, både till antal och procent, i gruppen 80 år och äldre. Dessa ökar med drygt 47 procent medan personer i arbetsför ålder endast ökar med 4 procent. Detta kommer att innebära stora utmaningar med kompetensförsörjningen inom offentliga sektorn.

 Skulle personaltätheten öka enligt det historiska mönstret, med 0,5 procent utöver demografiskt betingade behov, skulle  nära 200 000 fler personer av de totalt 250 000 som tillträder marknaden de kommande tio åren, behöva anställas inom offentlig sektor. Tror du att du också kommer att behöva anställa? Då ska du tänka till.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *