Vad är hållbarhet för er?

Har ni funderat över eller definierat vad hållbarhet är för er? Ja, säger du. Det är väl klimatfrågan, eller att vi sopsorterar, byter ut företagets bilar till hybrider, eller att vi byter till LED-lampor. Eller? Kanske skriver ni en Hållbarhetsredovisning och engagerar er i något bra initiativ, är miljöcertifierade eller uppfyller kundernas krav på social hållbarhet. Är ni då hållbara? Leder ert arbete till hållbarhet? Ja? Nej? Kanske?

Har ni en strategi som utgår från just er verksamhet, era behov och förutsättningar? En strategi som är integrerad i verksamhetens alla processer och som skapar värde också för er kärnverksamhet? Har ni en strategi som förutom mål också innehåller aktiviteter som går att utvärdera på ett sätt som visar om de faktiskt leder mot målen? Som alla medarbetare känner till och är delaktiga i? Har ni en strategi som ligger i linje med internationella och nationella mål och förväntningar? Som bidrar till att vi når målen i Parisavtalet?

Har ni det är ni bara att gratulera! Ni är ett av de företag som kommer att klara omställningen, som kommer att kunna dra affärsmässig nytta av ert hållbarhetsarbete, som kommer att ha lätt att rekrytera i den allt tuffare konkurrensen om talangerna. Ni kommer vara ett av de företag som kommer att stå allt starkare i konkurrensen framöver.

Har ni inte det, är det dags. Hållbarhet är här för att stanna. Vår utveckling som art på den här planeten är beroende av det. Forskning har visat att det är de företag som själva skapar sig en strategi utifrån sina förutsättningar och som integrerar den i sin kärnverksamhet som både bidrar mest till en hållbar utveckling och som drar störst affärsmässig nytta av arbetet.

För att vara det kraftfulla verktyg som den kan vara behöver strategin innehålla:

  • Varför ni ska arbeta med hållbarhet
  • Vad som ska uppnås
  • Hur det ska uppnås
  • När det ska uppnås
  • Vem som är ansvarig
  • Hur det ska utvärderas, av vem och när

Ett snyggt dokument med välformulerade mål som inte integreras i kärnverksamheten kommer varken leda till en hållbar utveckling eller affärsnyttor. Nästa steg är därför att integrera arbetet i verksamhetens alla processer och att kommunicera det, internt och externt.

Låter det svårt? Det behöver det inte vara. Vill du veta mer om vad forskningen säger, eller om hur just ni kan utveckla ett seriöst och integrerat hållbarhetsarbete som både leder till en hållbar utveckling på riktigt och affärsnytta för er?
Då finns vi här för er.
Välkommen att höra av dig.