Ladda ner våra guider

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång

Ladda ner våra guider. De tar upp komplicerade ämnen och reder ut dem på ett enkelt sätt. Helt gratis. 

Guide - Sex steg för att lyckas i konkurrensen om talangerna

Den demografiska utvecklingen i Sverige gör att bristen på arbetskraft är en av de största utmaningarna för både offentlig sektor och för näringslivet de kommande tio åren.

Under de kommande tio åren ökar befolkningen med 4,9 procent totalt.  Den största ökningen sker, både till antal och procent, i gruppen 80 år och äldre. Detta kommer att innebära stora utmaningar för offentlig sektor och att behovet av arbetskraft ökar markant.  Samtidigt är det färre som tillträder arbetsmarknaden och politiken lovar förstärkningar inom flera myndigheter. Behöver du arbetskraft de kommande tio åren är du i gott sällskap.  Vi visar hur just du ska lyckas. 

Guide – hållbara bränslen

Förändringar i bonusmalus, ökad reduktionsplikt, stopp för försäljning av fordon som går på fossila bränslen. Förslagen hur utsläppen från transportsektorn ska minska haglar tätt just nu, och för att nå klimatmålen behöver utsläppen minska snabbt. Men vad ska en tanka istället då? Och finns det bränslen idag som kan ersätta bensin och diesel? Ladda ner vår guide över hållbara bränslen och se vilka alternativ som finns, redan idag. 

Världen
förändras snabbt, utifrån globala megatrender, Coronapandemin och den alltmer
överhängande klimatkrisen. Kunder, samhället och opinionen förväntar sig nya
saker av företag och organisationer, inte minst ett större ansvarstagande för
en hållbar samhällsutveckling. För att säkerställa att ert företag är fortsatt
relevant, attraktivt, konkurrenskraftigt och lönsamt i framtiden gäller det att
agera proaktivt och stärka er affärsidé, marknadsposition och varumärke. Här är
8 nycklar för ett framtidssäkrat företag. Klicka på menyn nedan och ladda ner filen.