Rekrytering och kompetensutveckling

Rekrytering är bland chefens svåraste uppgifter. Den som rekryteras ska ha rätt värderingar, attityd, kompetens och erfarenhet. Den ska passa in och samtidigt våga utmana. Den ska komplettera övriga medarbetare och gärna bidra till större mångfald, jämställdhet och kompetensbredd.  Om ni inte lyckas rekrytera kan det skapa utmaningar för verksamheten, liksom om det blir fel. 

Den demografiska utvecklingen skapar ytterligare utmaningar. Bara den offentliga sektorn behöver rekrytera över en halv miljon människor för att ersätta pensionsavgångar de närmaste fem åren, samtidigt behöver många områden fler medarbetare för att ta hand om den åldrande befolkningen och så ska det satsas på yrken som polis, militär, barnmorskor och lärare. Så här många personer tillträder inte arbetsmarknaden under samma period. För att hävda sig i konkurrensen om de talanger som tillträder arbetsmarknaden behöver ni ha en genomarbetad strategi för att lyckas. Varför ska just ni bli vinnare i kampen om talangerna?

Parallellt med rekryteringsarbetet ska befintliga medarbetare utvecklas i takt med verksamhetens behov och gärna kunna bidra till företaget/organisationens behov på kort, medellång och lång sikt. Företag som lyckas behålla och ständigt kompetensutveckla sina medarbetare kommer att vara vinnare på lång sikt. Vad krävs då för att lyckas med det? Har ni identifierat ert långsiktiga kompetensbehov? Arbetar ni strategiskt med att rekrytera utifrån det behovet? Har ni sett över era sårbarheter och planerat för hur ni ska avhjälpa dem? Vet ni vilka era nyckelresurser är och hur ni ska lyckas hitta nya om någon säger upp sig? Hur hanterar ni kompetensöverföring och möjliggör för äldre medarbetare att arbeta längre?

 

Vi hjälper er att lyckas med rekrytering och att behålla och vidareutveckla värdefulla medarbetare. Vi lotsar er rätt bland kompetensmodeller, jobbanalyser,  kompetensbaserad rekrytering och tester.  Vi hjälper er att identifiera sårbarheter, strukturella utmaningar  och att utveckla företaget till en magnet för talanger. 

Låt oss hålla kontakten

Håll dig uppdaterad på hållbarhetsområdet, få värdefulla tips, nyheter och specialerbjudanden direkt i din inkorg.

Nyhetsbrevet kommer ut varannan vecka. Din e-postadress är trygg, vi delar inte med oss till andra. Du kan när som helst sluta prenumerera.
Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy på: http://www.hallbarhetsakademin.com/integritetspolicy för mer info.