Miljöledning

Miljöledningen gjorde sitt intåg under 90-talet med EMAS och ISO. Arbetet har utvecklas sedan dess och idag är det många företag, både stora och små, som har ett miljölednings- eller miljöstyrningssystem, oavsett om det är certifierat eller inte. Genom miljöstyrningen får ni kontroll på den miljöpåverkan som verksamheten har och ni sätter mål för hur ni ska minska er påverkan successivt och leva upp till de lagar, regler och krav som lagstiftaren och andra ställer på er verksamhet. Ett miljöledningssystem som ska certifiera innehåller flera delar som är obligatoriska. De finns där för att säkerställa innehåll såväl som process i miljöarbetet. Om målet inte är att certifiera sig kan arbetet bedrivas lite friare och ni kan utforma arbetet på det sätt som gynnar miljön och er verksamhet på bästa sätt. En del av de absolut bästa och mest avancerade miljöledningssystem vi sett är inte certifierade, men de leder obönhörligt mot allt mindre miljöpåverkan både direkt och indirekt. Ett komplett miljöledningssystem tar tid att ta fram, det kräver att någon/några har ansvar för arbetet och dess genomförande, det berör hela verksamheten och alla processer. Det bedrivs långsiktigt, kontinuerligt och med ständiga förbättringar. 

Vi erbjuder flera olika upplägg för att ta fram ett miljöstyrningssystem. Vi har färdiga digitala utbildningar som ni kan läsa helt själva, i er egen takt och anpassa helt utifrån era behov och önskemål.  De innehåller de handledningar, verktyg, föreläsningar och instruktioner som ni behöver för att klara arbetet på egen hand. 

Vi har en kortare utbildning som fokuserar på det nödvändigaste, introduktion till miljöstyrning. Den går igenom miljölagstiftningen, kraven på egenkontroll och vad ni ska tänka på för att visa att ni följer miljöbalkens krav. 

Vi har också en längre och mer omfattande utbildning där ni tar fram ett miljöledningssystem utifrån EMAS. Den finns i två utföranden, en för  enmansföretaget/fåmansföretag och en för små och medelstora företag

Vill ni ha mer stöd kan vi komplettera dessa utbildningar med handledning utifrån era behov. Det kan ske genom färdiga paket eller på löpande räkning. Vi kan också komma till er och hjälpa er på plats, om ni föredrar det. Självklart kan vi också utveckla ert miljöledningsarbete som en konsultinsats.

Låt oss hålla kontakten

Håll dig uppdaterad på hållbarhetsområdet, få värdefulla tips, nyheter och specialerbjudanden direkt i din inkorg.

Nyhetsbrevet kommer ut varannan vecka. Din e-postadress är trygg, vi delar inte med oss till andra. Du kan när som helst sluta prenumerera.
Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy på: http://www.hallbarhetsakademin.com/integritetspolicy för mer info.