Integrerat hållbarhetsarbete

Genom att integrera hållbarhetsarbetet skapar ni förutsättningar både för störst affärsnytta och störst hållbarhet. När alla delar av verksamhetsstyrningen blir en helhet får visioner, värderingar och affärsidé bäst förutsättningar att utvecklas och att skapa värde för företaget.  Det underlättar innovation, utveckling av affärsmodellen, att synliggöra vad företaget står för och skapa relevans för företaget. I den integrerade verksamhetsstyrningen följs finansiella och icke finansiella indikatorer upp tillsammans och tillmäts samma värde. Rapportering och ledning hanterar därmed både materiella och icke materiella resurser.  När hållbarhetsarbetet integreras skapas förutsättningar för att arbetet ska utveckla affärsmodellen, affärsidén, konkurrenskraften, lönsamheten, verksamhetens attraktivitet och inte minst varumärket. Modellen tar också fasta på historia och framtida tänkbara skeenden och inkluderar den omvärldsanalys som är nödvändig för att framtidssäkra er verksamhet. 

För att hållbarhetsarbetet ska ge störst nytta, både för klimat, miljö och människor och störst affärsnytta behöver det utgå från er och era förutsättningar och behov. Hållbarhetsarbete som bara utgår från externa intressenters behov, önskemål och krav blir gärna en pålaga, dyrt och omständligt. Ett framgångsrikt och framtidsorienterat hållbarhetsarbete behöver därför komma inifrån. 

Att integrera – sammanföra – styrningen till en helhet gör också att ni får överblick över mål och målkonflikter, om aktiviteter och insatser verkligen för er mot målen, vilken administration och dokumentation som är meningsfull och effektiv, att verksamhetens olika delar samspelar för att nå målen och att kommunikationen är ändamålsenlig, effektiv och ger önskat resultat. Ni får kontroll över olika intressenters krav och behov och vet hur ni möter dem. I den integrerade styrningen behandlas ekonomiska, ekologiska och sociala frågor för att tillgodose verksamhetsledningens, ägarnas, de anställdas, finansmarknadens, kundernas och samhällets intressen. 

Positivt, professionellt, kunnigt och kostnadseffektivt. Vi rekommenderar verkligen Hållbarhetsakademin till alla företag som vill arbeta med hållbarhet.
Jarko Piironen
Vice VD Khao Tip Thai
Proffsigt, genomarbetat, högkvalitativt och kompetent. Vi vill varmt rekommendera Hållbarhetsakademin.
Marit Mossberg
Ordförande EFS Missionsförsamling

Låt oss hålla kontakten

Håll dig uppdaterad på hållbarhetsområdet, få värdefulla tips, nyheter och specialerbjudanden direkt i din inkorg.

Nyhetsbrevet kommer ut varannan vecka. Din e-postadress är trygg, vi delar inte med oss till andra. Du kan när som helst sluta prenumerera.
Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy på: http://www.hallbarhetsakademin.com/integritetspolicy för mer info.