Arbetsmiljö och säkerhet

Arbetsmiljön är A och O för att medarbetare ska trivas, vilja stanna kvar och att talanger ska söka sig till er verksamhet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) utgör en viktig struktur för arbetsmiljöarbetet, men det är så mycket mer än så. Självklart ska medarbetarna ha en bra arbetsplats, funktionella och ergonomiska verktyg och belysning. Men det finns fler faktorer som spelar roll. Ledarskapet, möjlighet till inflytande, delaktighet och att skapa mening.  Att människor mår bra, kan växa, lära sig nya saker, får visa vad de kan, att de möter människor som ser till deras bästa, som är generösa och som hjälps åt. Hur företaget och arbetsplatserna ser ut, hur ni presenterar er själva, hur ni uppfattas är faktorer som har stor betydelse för er framtida förmåga att behålla nyckelmedarbetare och att rekrytera nya talanger. 

Säkerhetsarbetet är en viktig del i  ett hållbart företag. Det är dyrt med skadade eller sjukskrivna medarbetare, maskiner som står stilla eller negativ publicitet på grund av incidenter. Precis som för arbetsmiljöarbetet behöver det finnas en struktur för det systematiska och förebyggande säkerhetsarbetet som leder till en hälsofrämjande, säker och trygg arbetsplats.  Här är också friskvårdsarbetet och möjligheten att kombinera arbetslivet och privatlivet en viktig aspekt som är lätt att förbise. 

Pandemin har lett till en förändring i attityder när det gäller arbetsplatsförläggning, plats och krav på arbetsmiljön. Distans- och hybridformerna är här för att stanna. Hur säkerställer ni arbetsmiljö och säkerhet när ni inte har medarbetarna på kontoret och hur erbjuder ni era medarbetare ett attraktivt upplägg när det gäller på plats, hybrid och distans?

Vi hjälper er att sätta upp funktionella och rationella rutiner, eller att se över de rutiner ni redan har för att optimera ert arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Vi kan hjälpa er att med fräscha ögon se över arbetsplatsen och ert arbete med delaktighet, inflytande, meningsskapande och förebyggande och hälsofrämjande arbete. Behöver ni skapa nya strukturer för att vara attraktiva? Vi kan hjälpa er med tips och förslag som gör skillnad, både för nuvarande medarbetare och som vässar er förmåga att locka talanger.  Genom våra checklistor får ni snabbt kontroll över arbetet och kan 

Låt oss hålla kontakten

Håll dig uppdaterad på hållbarhetsområdet, få värdefulla tips, nyheter och specialerbjudanden direkt i din inkorg.

Nyhetsbrevet kommer ut varannan vecka. Din e-postadress är trygg, vi delar inte med oss till andra. Du kan när som helst sluta prenumerera.
Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy på: http://www.hallbarhetsakademin.com/integritetspolicy för mer info.