Kraftig ökning av antalet sålda elbilar 2021

Antalet sålda elbilar har vida överstigit förväntningarna Regeringen hade när de tog beslut om klimatbonusen för fordon med låga utsläpp för 2021. Ansökningarna om bonusutbetalningar översteg vida beslutade belopp och i augusti stoppades utbetalningarna. I går annonserade regeringen därför att de i höständringsbudgeten föreslår ett tillskott på ytterligare 1,9 miljarder för att de som köpt …

Kraftig ökning av antalet sålda elbilar 2021 Läs mer »