, , ,

Utveckla en hållbarhetsstrategi som driver affärerna

49500 kr

Genom att utveckla en hållbarhetsstrategi som utgår från ert företags vision och affärsidé kan hållbarhetsarbetet bidra till företagets attraktivitet, konkurrenskraft och lönsamhet samtidigt som ni bidrar till att skapa en bättre värld.