Miljöledning för enmansföretag

24500 kr

Utbildningen hjälper dig att steg för steg utveckla ett hållbarhetsarbete anpassat efter en- och fåmansföretagets förutsättningar och behov.

Utbildningen hjälper dig att steg för steg utveckla ett hållbarhetsarbete anpassat efter en- eller fåmansföretagets förutsättningar och behov. Under utbildningen utvecklar du ett miljöledningskoncept som visar din ambitionsnivå, dina mål, hur du styr, genomför och följer upp ditt miljöarbete. Miljöledningsarbetet skapar förutsättningar för effektiviseringar, besparingar och kommunikation kring ditt hållbarhetsarbete. Arbetet du gör under kursen kan också ligga till grund för en framtida certifiering eller registrering.

Utbildningen är en variant på “Kom igång med miljöledning” men är anpassad efter enmansföretagets förutsättningar.

Pris 24 500 kr + moms