,

Kom igång med miljöledning

24500 kr

Miljöledning handlar om hur organisationer sätter mål, planerar, styr, leder, genomför och följer upp sitt miljöarbete. Ingen kan ert företag bättre än ni själva. Genom vår steg för steg utbildning kan ni ta kontrollen och utveckla ett miljöledningsarbete utifrån just era förutsättningar.

Beskrivning

Oavsett om ditt företag behöver en certifiering eller inte är ett miljöledningssystem ett värdefullt verktyg för att identifiera flöden och sätta mål för hållbarhetsarbetet. Ett miljöledningssystem kan också hjälpa er att identifiera potential för effektiviseringar och besparingar. I denna kurs tar vi er steg för steg genom processen att skapa ett miljöledningssystem anpassat för just ert företag.

Ni kan sedan välja att gå vidare med certifiering enligt ISO 14001 eller EMAS-registrering om och när det är meningsfullt för ert företag.

Ur innehållet:

  • Hur ser vår miljölagstiftning ut och vad behöver ni tänka på
  • Vilka är miljöaspekterna organisationen behöver ta hänsyn till
  • Hur går en miljöutredning till och hur kan du genomföra en i din organisation
  • Vilka krav finns på en miljöpolicy och hur kan ni formulera en vägledande miljöpolicy
  • Hur ska miljömål formuleras och vilken nytta har ni av dem
  • Hur kan ni formulera meningsfulla rutiner för miljöarbetet
  • Hur kan uppföljningen organiseras och vilka rutiner behövs
  • Hur kan ni arbeta med åtgärder och rapportering

Upplägg och tidsåtgång

Utbildningen består av tio moduler – en introduktionsmodul och nio kursmoduler. Varje modul består av föreläsningar, instruktioner, mallar och en FAQ-sektion.  Genom att integrera arbetet i din organisation under utbildningens gång, bygger du steg för steg upp ett ledningssystem. Beräkna ca en vecka eller två för varje modul, beroende på hur intensivt du arbetar med ledningssystemet och hur omfattande verksamhet er organisation har. Du har tillgång till utbildningen under ett år så du kan arbeta i den takt som passar dig och din organisation.

Vem är utbildningen till för?

Utbildningen passar dig som vill ha en fördjupad kunskap i hur ledningssystem för miljöledning fungerar, kan byggas upp, implementeras och användas systematiskt. Beroende på din organisations struktur är du kanske VD, utvecklings-, kvalitets- eller hållbarhetsansvarig. Den passar också dig som arbetar i en hållbarhetsfunktion som ansvarar för, eller ska introducera ett miljöledningssystem.

Är du enmansföretagare rekommenderar vi utbildningen “Miljöledning för enmansföretagare”.

Pris 24 500 kr + moms