Kom igång med hållbarhetsarbetet

kr

Är ni osäkra på hur ni ska börja eller utveckla ert hållbarhetsarbete? Då är detta kursen för er. Vi lotsar er, under tre dagar, igenom framgångsfaktorer och fallgropar så att ni kan utveckla ett hållbarhetsarbete som utifrån era förutsättningar och ambitioner kan skapa affärsnytta.

Kategori:

Är ni osäkra på hur ni ska börja eller utveckla ert hållbarhetsarbete? Då är detta kursen för er. Vi lotsar er igenom framgångsfaktorer och fallgropar så att ni kan utveckla ett hållbarhetsarbete utifrån era förutsättningar och ambitioner. Hållbarhetsarbete behöver inte vara svårt.

Ur innehållet:
Bakgrund till den svenska hållbarhetspolitiken
Varför många storföretag integrerar hållbarhet i affärsidén
Vilka affärsnyttor gör att små och medelstora företag arbetar med hållbarhet
När och hur bidrar hållbarhetsarbetet till affärsnytta
Hur gör företag som lyckas med hållbarhetsarbetet
Vilka är fallgroparna
Vilka är framgångsfaktorerna
Vilka delar bör ingå för att lyckas
Hur kan ni gå vidare

Utbildningen ger er den kunskap ni behöver för att utforma ett hållbarhetsarbete som skapar affärsnytta för just ert företag. Utbildningen består av tre delar, en föreläsning om dagen i tre dagar. Du kan ta del av utbildningen när det passar dig under dagen.