Agenda 2030

kr

Kategori:

Vad är Agenda 2030 och vilken nytta kan företag och organisationer ha av att arbeta med Agendan?

Allt fler globala företag använder Agenda 2030 i sitt strategiska utvecklingsarbete eller integrerar Agendan eller SDG:erna, som de också kallas i sin affärsidé. Men varför gör de det? Agenda 2030 utgår grunden i den svenska handlingsplanen för att nå hållbarhetsmålen och det, tillsammans med de stora företagens påverkan i sina värdekedjor, gör att Agendan kommer att påverka företag och organisationers arbete framöver. Agenda 2030 kan användas i mål- och prioriteringsarbetet men också i analys- och kommunikationsarbetet.