Om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om oss

Samhällsperspektivet

Hållbarhet är vår tids ödesfråga.
Tillsammans med megatrender som digitalisering och
globalisering är hållbarhet den fråga som kommer att
påverka förutsättningarna för företagande allra mest
de kommande trettio åren. Knappt 200 länder har åtagit
sig att nå målen i Parisavtalet och den Svenska riksdagen
har tagit beslut om att Sverige ska vara världens första
fossilfria välfärdsland med minusutsläpp efter 2045.

Det kommer att kräva en minskning av utsläppen med
5-8 procent årligen från framförallt industrin,
transportföretag, bygg- och anläggningsföretag och av
jordbruket.

I sin ambition att nå målen kommer det nya satsningar,
lagar och regleringar i en strid ström från regeringen.
Dessa kommer att påverka förutsättningarna för
framförallt små och medelstora företag på avgörande
sätt kommande år. Ur ett samhällsperspektiv är detta
rationellt och driver utvecklingen åt önskat håll.

Ur ett företagsperspektiv kan det vara en helt annan sak.
För många små- och medelstora företag räcker tiden helt
enkelt till för proaktiva processer för att möta förändringar
i omvärlden i så god tid att det går att dra nytta av dem.

Det är där vi kommer in. I vårt nyhetsbrev tar vi upp
omvärldsfrågor, förändringar i lagstiftning, satsningar som
kan vara intressanta och visar på goda exempel.
Prenumererar här.

 

Företagsperspektivet

Vi utgår från små och medelstora företags perspektiv.
De små och medelstora företag som ska stå för en stor
del av minskningen av utsläpp står för 48 procent av
de svenska företagen.

En mycket stor andel av svenskarna går till jobbet i
dessa företag varje dag. Utan små och medelstora
företag stannar Sverige.

Vi brinner för att hjälpa små och medelstora företag att
stärka sin konkurrenskraft, lönsamhet och attraktivitet
genom ett affärsdrivet hållbarhetsarbete. Vi har lång
erfarenhet av att stödja företag såväl som att utveckla
det sociala, ekologiska och ekonomiska
perspektivet på hållbarhet.

Genom online-utbildningar, utbildningar på plats,
processledning eller andra stödjande insatser hjälper vi
företag komma igång med ett affärsdrivet hållbarhet
som stärker företaget långsiktigt och skapar
förutsättningar för att hållbarhetsarbetet blir en styrka
och inte ett måste.
Ta en kontakt så kan vi se vad vi kan göra tillsammans.

 

Vår integritetspolicy hittar du här.

 

 

Låt oss hålla kontakten

Håll dig uppdaterad på hållbarhetsområdet, få värdefulla tips, nyheter och specialerbjudanden direkt i din inkorg.

Nyhetsbrevet kommer ut varannan vecka. Din e-postadress är trygg, vi delar inte med oss till andra. Du kan när som helst sluta prenumerera.
Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy på: http://www.hallbarhetsakademin.com/integritetspolicy för mer info.