Utveckla ett hållbarhetsarbete som leder till affärsnytta

Utbildningen ger er den kunskap ni behöver för att utforma ett hållbarhetsarbete som skapar affärsnytta för just ert företag. Utbildningen består av tre delar, en föreläsning om dagen i tre dagar.
Du kan ta del av utbildningen precis när det passar dig.

 

Varför integrerat hållbarhetsarbete?

I utbildningen går vi igenom varför ett integrerat hållbarhetsarbete har förutsättningar att driva affärerna. Ser du inte affärsnyttan med ert hållbarhetsarbete än? Vi kan tipsa er om varför. 

Hur gör företag som lyckas?

Det finns några drivkrafter och nycklar som är gemensam för företag och organisationer vars hållbarhetsarbete driver affärerna. Vill du veta vilka?

Framgångsfaktorer och fallgropar?

Det finns faktorer som är gemensamma för de som får hållbarhetsarbetet att skapa affärsnyttor, och för de företag som inte lyckas. Under vår gratisutbildning går vi igenom både framgångsfaktorer och fallgropar. 

Ur innehållet:

 

  • Bakgrund till den svenska hållbarhetspolitiken
  • Varför många storföretag integrerar hållbarhet i affärsidén
  • Vilka affärsnyttor gör att små och medelstora företag arbetar med hållbarhet
  • När och hur bidrar hållbarhetsarbetet till affärsnytta
  • Hur gör företag som lyckas med hållbarhetsarbetet
  • Vilka är fallgroparna
  • Vilka är framgångsfaktorerna
  • Vilka delar bör ingå för att lyckas
  • Hur kan ni gå vidare