Vässa jämställdhetsarbetet

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
kr49500
Kom igång

On-lineutbildning med individuell handledning

Beskrivning

I konkurrensen om talangerna blir det allt viktigare med en arbetsplats och en kultur som lockar både kvinnor och män. Genom ett strategiskt jämställdhetsarbete kan ni utveckla er attraktivitet och stå starkare i konkurrensen. Utbildningen genomförs som en kombination av digitala moduler online, med dokument, föreläsningar och processtöd och handledningar till stöd för ert arbete under tiden. Utbildningen inleds med ett uppstartsmöte on-line där vi identifierar era mål, behov och ambitioner med jämställdhetsarbetet. Vi går igenom varför ni ska göra detta och vad ni vill uppnå. Ni arbetar med utbildningen i ert eget tempo, när det passar er. Efter varje modul genomför vi ett nytt handledningstillfälle för att säkerställa att arbetet utvecklas mot era mål. Utbildningen avslutas med rekommendationer om hur ni kan arbeta vidare med ett långsiktigt och integrerat jämställdhetsarbete som skapar affärsnyttor över tid. 

Efter utbildningen har ni ett genomtänkt, strategisk och effektivt integrerat jämställdhetsarbete som skapar ökad trivsel på arbetsplatsen, lockar talanger och bidrar till affärsnytta för både er och era kunder. 

Boka gärna ett förutsättningslöst strategisamtal för att höra mer om vad ett effektivt jämställdhetsarbete kan göra för er.   Boka här. 
Efter samtalet får du en kod som du anmäler dig med.

Ur innehållet:

  • Introduktion till jämställdhet
  • Hur och varför jämställdhet och mångfald driver affärer
  • Intersektionell jämställdhet
  • Jämställdhet på individ, grupp och organisationsnivå
  • Kvantitativ och kvalitativ jämställdhet
  • Jämställdhetsarbete och jämställdhetsintegrering
  • Interna och externa kraftfält 
  • Formell jämställdhet – reell jämställdhet
  • Systembevarande och systemförändrande jämställdhet
  • En kultur och arbetsmiljö som driver medarbetarengagemang och lockar nya talanger

Pris: 49 500 kr + moms

Vem passar utbildningen för:

Utbildningen passar er som har utmaningar med att rekrytera, som har lättare att rekrytera det ena könet eller som vill utveckla ert mångfaldsarbete på ett strategiskt och affärsmässigt sätt. 

Det passar också er som vill ha mer nöjda medarbetare, som vill ta hand om era befintliga medarbetare på ett ännu bättre sätt och som vill genomföra ett seriöst jämställdhetsarbete som  stärker de mänskliga värdena i företaget såväl som för kunderna och skapar nytta för affärerna.