Utveckla en hållbarhetsstrategi som driver affärerna

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
kr49500
Kom igång

On-lineutbildning med individuell handledning

Price: FREE You are not yet enrolled in this course.


Beskrivning 

Genom att utveckla en hållbarhetsstrategi som utgår från ert företags vision och affärsidé kan hållbarhetsarbetet bidra till företagets attraktivitet, konkurrenskraft och lönsamhet samtidigt som ni bidrar till att skapa en bättre värld. Utbildningen innehåller fem moduler. Du tar del av utbildningen när det passar dig och arbetar i ett tempo som passar er. Utbildningen tar er – steg för steg genom processen att skapa en hållbarhetsstrategi som har potential att skapa affärsnyttor för er – med hjälp av mallar, handledningar och videor. Vi inleder processen med ett gemensamt uppstartsmöte då vi går igenom era förutsättningar, behov och prioriteringar.  Detta följer vi upp med ett handledningstillfälle efter varje modul. Vi avslutar med rekommendationer om hur ni kan arbeta vidare och vilka andra verktyg som kan vara relevanta för er.  Efter utbildningen har ni ett integrerat hållbarhetsarbete som är långsiktigt, utvecklingsbart och som säkerställer att ni ligger i linje med nationella och internationella mål och strategier samt proaktivt bidrar till en hållbar utveckling. 

Är du nyfiken på utbildningen, boka gärna ett förutsättningslöst strategisamtal för att se om detta passar er. Boka här. 

  • Hållbarhet integrerat i vision och strategi
  • Handlingsplan som tar er i mål
  • Rätt verktyg för er verksamhet

 Pris 49 500 kr + moms

Ur innehållet:

  • Utveckla ett hållbarhetsarbete som också skapar förutsättningar för affärsnyttor
  • Ta fram en vision och inspirerar och entusiasmerar hela företaget/organisationen
  • Identifiera ert nuläge i förhållande till omvärldens utveckling genom olika verktyg
  • Identifiera strategiska inriktningar för ert hållbarhetsarbete
  • Skapa en handlingsplan som säkerställer att ni når er vision
  • Identifiera vilka verktyg, certifieringar och analysmetoder som verkligen är meningsfulla för ert företag eller organisation

Vem passar utbildningen?

Utbildningen är anpassad för små och medelstora företag och organisationer som vill ta ett samlat grepp om företagets utveckling och integrera hållbarhetsdimensionerna i företagets övergripande strategi. På så sätt skapar ni bästa tänkbara förutsättningar för att hållbarhetsarbetet ska bidra till affärsnyttor som exempelvis konkurrenskraft, lönsamhet och attraktivitet. Utbildningen passar oavsett om du är en driven processledare eller du aldrig drivit en process själv. Alla verktyg du behöver ingår i utbildningen. 

FAQ

Det är först när ett företag eller organisation tagit ut en riktning som det går att säkerställa att utvecklingen verkligen går i den riktningen. Att ta ut riktning kan en göra på många sätt – ett vanligt och väl fungerande sätt i företag och organisationer är att formulera en strategi – en vägvisare mot målet. Men det krävs att alla är delaktiga och förstår meningen med arbetet för att målen ska nås. Blir det bara en pappersprodukt av strategin, gör den ingen nytta. 

Det är först när hållbarhetsarbetet verkligen integreras i företagsstrategin som arbetet börjar ge affärsmässiga nyttor. Om inte hållbarhetsarbetet redan är integrerat i er företagsstrategi har ni stor nytta av att skapa en gemensam strategi som inkluderar båda delarna.

I utbildningen ingår handledningar, mallar och förslag på hur du kan lägga upp allt ifrån den övergripande processen till enskilda workshops. Oavsett om ni är en liten organisation eller en större finns förslag på upplägg och mallar för det i utbildningen. 

Det går inte att lova något utan att veta mer om just ert företag, men det finns många exempel på företag som när de integrerat hållbarhetsarbetet i affärsidén sett stora affärsnyttor som resultat av arbetet – exempelvis ökad attraktivitet bland talanger, större kundlojalitet, högre marginaler och högre lönsamhet. 

Jo visst kan vi det, men för att arbetet ska ge affärsnytta behöver ni vara involverade genom hela processen och se till att resultatet verkligen kommer från er – annars finns det risk för att det blir en fin pappersprodukt som inte skapar affärsnytta utan bara har tagit av er tid. Men vi hjälper er såklart gärna på ett sätt som skapar affärsnyttor för er.