Vässa jämställdhetsarbetet

On-lineutbildning med individuell handledning Beskrivning I konkurrensen om talangerna blir det allt viktigare med en arbetsplats och en kultur som lockar både kvinnor och män. Genom ett strategiskt jämställdhetsarbete kan ni utveckla er attraktivitet och stå starkare i konkurrensen. Utbildningen genomförs som en kombination av digitala moduler online, med dokument, föreläsningar och processtöd och handledningar …

Vässa jämställdhetsarbetet Läs mer »